Kontakt

___________________________________________________________________


ADRES:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej

ul. 11-go Listopada 5

24-320 Poniatowa

Adres strony PCPR: http://www.pcpropolelub.eurzad.eu

___________________________________________________________________


SEKRETARIAT:


tel: (81)827-52-05 oraz (81)458-10-41

Fax: (81)458-10-41

e-mail: sekretariat@pcpropolelub.eurzad.eu

___________________________________________________________________


DYREKTOR

pok.109
tel: (81)827-52-05, (81)458-10-41 wew.510, (81)827 61 31

e-mail: dyrektor@pcpropolelub.eurzad.eu

___________________________________________________________________


GŁÓWNY KSIĘGOWY

pok.110
tel: (81)827-52-05, (81)458-10-41 wew.509 lub (81)458-10-40

e-mail: wojtowicz@pcpropolelub.eurzad.eu

___________________________________________________________________


WYDZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY,
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY

pok.110
tel: (81)827-52-05, (81)458-10-41 wew.509

e-mail: czarnota@pcpropolelub.eurzad.eu

___________________________________________________________________


WIELOOSOBOWE STANOWISKO DO SPRAW REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

pok.2
tel: (81)827-52-05, (81) 458-10-41 wew.502

e-mail: smich@pcpropolelub.eurzad.eu, jakobczyk@pcpropolelub.eurzad.eu

___________________________________________________________________


PSYCHOLOG

pok.1
tel: (81)827-52-05, (81)458-10-41 wew.505

e-mail: szkutnicka@pcpropolelub.eurzad.eu

___________________________________________________________________


WYDZIAŁ DO SPRAW PIECZY ZASTĘPCZEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I ŚWIADCZEŃ

pok.102
Kierownik wydziału tel: (81)827-52-05, (81)458-10-41 wew.504
e-mail: smaga@pcpropolelub.eurzad.eu, migora@pcpropolelub.eurzad.eu


KOORDYNATORZY

pok.104
tel: (81)827-52-05, (81) 458-10-41 wew.503

e-mail: kaldonek@pcpropolelub.eurzad.eu, arosinska@pcpropolelub.eurzad.eu, bartkowiak@pcpropolelub.eurzad.eu

___________________________________________________________________


POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

tel: (81)827-52-05, (81)458-10-41 wew.506, (81)827-61-32, 789-423-309

Przewodnicząca - Małgorzata Stępień, Sekretarz Pawel Grabek


___________________________________________________________________


GODZINY URZĘDOWANIA:

PCPR - poniedziałek, środa, czwartek, piątek - od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorek - od godz. 8:00 do godz. 16:00


Psycholog udzielający poradnictwa:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek - od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorek - od godz. 10:00 do godz. 18:00


Prawnik udzielający poradnictwa:

wtorek - od godz. 15:30 do godz. 18:00 (3 razy w miesiącu)


Psycholog-terapeuta:

sesje terapeutyczne odbywają się zgodnie z terminami ustalanymi na bieżąco - informacje i zgłoszenia na terapię u psychologa udzielającego poradnictwa w pokoju nr 1 tel. (81)827-52-05, (81)458-10-41 wew. 505, tel. kom. 789-423-309, e-mail: szkutnicka@pcpropolelub.eurzad.eu

___________________________________________________________________


MENU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej