Punkt Poradnictwa Specjalistycznego (PPS) Punkt Interwencji Kryzysowej (PIK)

PPS i PIK oferują:Z usług Punktu Poradnictwa Specjalistycznego oraz Punktu Interwencji Kryzysowej mogą korzystać mieszkańcy powiatu opolskiego.

Pomoc PPS i PIK udzielana jest w bezpośrednim kontakcie z klientem – głównie w siedzibie PCPR, gdy zachodzi potrzeba – również w rozmowie telefonicznej.

PPS i PIK oferują pomoc bezpłatnie, bez konieczności uprzedniego rejestrowania się (z wyjątkiem terapii rodzinnej – zachodzi konieczność wcześniejszego zgłoszenia), z zachowaniem prawa klientów do ochrony danych osobowych, a także – na życzenie klienta – anonimowości.


Do zadań Punktu Poradnictwa Specjalistycznego w PCPR w Opolu Lubelskim należy udzielanie rodzinie i poszczególnym jej członkom wielozakresowego poradnictwa rodzinnego: prawnego, psychologicznego, socjalnego, a także prowadzenie terapii rodzinnej.


Zadania Punktu Interwencji Kryzysowej w PCPR w Opolu Lubelskim to:USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ PPS I PIK


Bezpłatne porady, bez uprzedniego rejestrowania się.
Terapia rodzinna

dla rodzin:Pierwszeństwo do udziału w terapii rodzinnej mają osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczone w pieczy zastępczej!


Zgłoszenia na terapię rodzinną przyjmowane są na bieżąco w PCPR
w pokoju nr 1
tel. (81)827-52-05, (81)458-10-41 wew.505, tel.kom. 789-423-309,
e-mail: szkutnicka@pcpropolelub.eurzad.eu

MENU

PROJEKTY I PROGRAMY W REALIZACJI

PROJEKTY ZREALIZOWANE

STRATEGIA I PROGRAMY POWIATU OPOLSKIEGO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim