Projekt systemowy 2013

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim informuje, iż realizuje projekt systemowy „Program wsparcia społeczno – zawodowego osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze oraz osób niepełnosprawnych z powiatu opolskiego”, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W związku ze złożonym w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie wnioskiem o dofinansowanie projektu w 2013r., PCPR w Opolu Lubelskim planuje objąć wsparciem 90 osób niepełnosprawnych.


Celem ogólnym projektu w kontekście osób niepełnosprawnych jest zwiększenie ich potencjału w zakresie aktywności zawodowej i integracji ze społeczeństwem.


W grupie objętej wsparciem znajdą się osoby:


Podstawą udziału w procesie rekrutacji jest pisemne zgłoszenie udziału w projekcie systemowym na formularzu załączonym do niniejszej informacji.


Pod uwagę będą brane zgłoszenia złożone w terminie od 01 marca 2013r. do dnia 02 kwietnia 2013r. Formularz zgłoszenia udziału w procesie rekrutacji jest dostępny do pobrania w PCPR w Opolu Lubelskim (pokój nr 2 i 5) lub na stronie internetowej PCPR w zakładce projekt systemowy 2013r.


Planowane formy wsparcia w ramach projektu systemowego dla osób niepełnosprawnych:
Druki do pobrania

Formularz zgłoszenia

Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny

Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał LudzkiMENU

PROJEKTY I PROGRAMY W REALIZACJI

PROJEKTY ZREALIZOWANE

STRATEGIA I PROGRAMY POWIATU OPOLSKIEGO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim