Ochrona Danych Osobowych - RODO


KLAUZULA informacyjna - przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji obowiązków prawnychciążących na Administratorze

KLAUZULA informacyjna - przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy cywilno prawnejMENU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej