Powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności orzeka o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo, za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej. Osoba Zainteresowana może złożyć wniosek do Powiatowego Zespołu m. in. dla celów:Powiatowy Zespół dla osób powyżej 16- ego roku życia ustala jeden z trzech stopni niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany lub lekki, natomiast osoby do 16- ego roku życia Zespół zalicza lub nie zalicza do osób niepełnosprawnych.

W związku z powyższym Zespół wydaje odpowiednio orzeczenia o:Na podstawie ważnych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności Zespół wydaje legitymacje osób niepełnosprawnych. Wymienione legitymacje są wydawane na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Wniosek (gotowy formularz) wraz z posiadaną dokumentacją medyczną oraz wszelkimi dokumentami pomocnymi dla określenia stopnia niepełnosprawności należy złożyć w siedzibie Zespołu. Wnioski rozpatrywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 miesiąca od daty złożenia. W posiedzeniu składu orzekającego bierze udział wnioskodawca.


Pracownicy wydziału i kontakt


Przewodnicząca - Małgorzata Stępień
tel: (81)827-52-05, (81)458-10-41 wew.506, 789-423-309


Druki do pobrania

Uwaga: wydruk każdego z dokumentów powinien być dwustronny (dwie strony na jednej kartce)!!!


1.Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczy osób poniżej 16 roku życia)

2.Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób powyżej 16 roku życia)

3.Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydawane dla potrzeb Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności

4.Wniosek o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność

5.Wniosek o wydania orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień

6.Wniosek osoby niepełnosprawnej o wydanie zaświadczenia o podstawie zaliczenia do stopnia niepełnosprawności

MENU

PROJEKTY I PROGRAMY W REALIZACJI

PROJEKTY ZREALIZOWANE

STRATEGIA I PROGRAMY POWIATU OPOLSKIEGO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim