Utworzenie Rodzinnego Domu Dziecka.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim otrzymało dodatkowe środki finansowe z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) mające na celu poprawienie jakości świadczonych usług przez naszą instytucję, jak również wzmocnienie rodzin zastępczych, oraz innych osób znajdujących się w kryzysie zamieszkałych na terenie naszego powiatu. Środki te pozyskane w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w roku 2011 pozwoliły na realizację:

xxxxMENU

PROJEKTY I PROGRAMY W REALIZACJI

PROJEKTY ZREALIZOWANE

STRATEGIA I PROGRAMY POWIATU OPOLSKIEGO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim